तजक

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तजक शब्दप्रकार : तत्सम