तक्षति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तक्षति शब्दप्रकार : तत्सम