तक्षकः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तक्षकः शब्दप्रकार : तत्सम