ढाँचा:-

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search


Padlock.svg

This high-risk template has been protected from editing to prevent vandalism. (protection log). कृपया परिवर्तन बारे छलफल गर्नुहोस् वार्ता पृष्ठमा अथवा सरक्षण खारेज गर्न निवेदन गर्नुहोस। तपाईं {{editprotected}} प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वार्ता पृष्ठमा कुनै प्रबन्धकसंग सम्पादनको लागि सोध्नुहोस्।

This template "clears" both margins; it is often used before a header to make sure that the header will be the full width of the page. For technical XHTML details see Template talk:-.