ज्वालः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्वालः शब्दप्रकार : तत्सम