ज्वलनं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्वलनं शब्दप्रकार : तत्सम