ज्वलति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्वलति शब्दप्रकार : तत्सम