ज्वर

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्वर शब्दप्रकार : तत्सम