सामग्रीमा जानुहोस्

ज्वर

Wiktionaryबाट

ज्वर शब्दप्रकार : तत्सम