ज्योत्स्ना

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्योत्स्ना शब्दप्रकार : तत्सम