ज्योती

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्योती शब्दप्रकार : तत्सम