ज्योतिर्ध्यान

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्योतिर्ध्यान शब्दप्रकार : तत्सम