ज्योतिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्योतिः शब्दप्रकार : तत्सम