ज्येष्ठा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्येष्ठा शब्दप्रकार : तत्सम