जुष्टं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जुष्टं शब्दप्रकार : तत्सम