जुत्ता

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जुत्ता

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [प्रा॰ जुत्ते खुट्टामा लगाउनको लागि छाला वा कपडा आदिलाई उपयुक्त ढाँचामा सिई तयार पारिएको वस्तु; पाउको सुरक्षासाधन; पाउपोस; पाउलो । ~ खानु— टु॰ जुत्ताले पिटिमाग्नु ।

(उदा॰— त्यसले फेरि नचाहिँदो गथ्यो भने जुत्ता खाला॰ । >

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: