जीवित

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जीवित शब्दप्रकार : तत्सम