जीवलोके

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जीवलोके शब्दप्रकार : तत्सम