जीवलोक

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जीवलोक शब्दप्रकार : तत्सम