जीवन्मुक्तिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जीवन्मुक्तिः शब्दप्रकार : तत्सम