जीवन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जीवन शब्दप्रकार : तत्सम