सामग्रीमा जानुहोस्

जीवन

Wiktionaryबाट

जीवन शब्दप्रकार : तत्सम