जीवः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जीवः शब्दप्रकार : तत्सम