जीर्णानि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जीर्णानि शब्दप्रकार : तत्सम