जितात्मा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जितात्मा शब्दप्रकार : तत्सम