जाह्नवी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जाह्नवी शब्दप्रकार : तत्सम