जाम्बवदाश्रयः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जाम्बवदाश्रयः शब्दप्रकार : तत्सम