सामग्रीमा जानुहोस्

जामाता

Wiktionaryबाट

जामाता शब्दप्रकार : तत्सम