जामाता

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जामाता शब्दप्रकार : तत्सम