जामदग्न्यजित्

Wiktionaryबाट
यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

जामदग्न्यजित् शब्दप्रकार : तत्सम