जाने

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जाने शब्दप्रकार : तत्सम