जानुनी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जानुनी शब्दप्रकार : तत्सम