जानाति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जानाति शब्दप्रकार : तत्सम