जातु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जातु शब्दप्रकार : तत्सम