जाग्रति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जाग्रति शब्दप्रकार : तत्सम