जाग्रत

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जाग्रत शब्दप्रकार : तत्सम