जह्नु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जह्नु शब्दप्रकार : तत्सम