जहीहि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जहीहि शब्दप्रकार : तत्सम