जहाति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जहाति शब्दप्रकार : तत्सम