जलपातः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जलपातः शब्दप्रकार : तत्सम