जलन्धर

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जलन्धर शब्दप्रकार : तत्सम