जलधि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जलधि शब्दप्रकार : तत्सम