जपन्नित्यं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जपन्नित्यं शब्दप्रकार : तत्सम