जपति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जपति शब्दप्रकार : तत्सम