जप

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जप शब्दप्रकार : तत्सम