जन्मानि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जन्मानि शब्दप्रकार : तत्सम