जन्मसु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जन्मसु शब्दप्रकार : तत्सम