जन्मनां

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जन्मनां शब्दप्रकार : तत्सम