जन्मकर्मफलप्रदां

Wiktionaryबाट
यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

जन्मकर्मफलप्रदां शब्दप्रकार : तत्सम