जन्मः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जन्मः शब्दप्रकार : तत्सम