जन्तोः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जन्तोः शब्दप्रकार : तत्सम