जनानां

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जनानां शब्दप्रकार : तत्सम