जनपदेषु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जनपदेषु शब्दप्रकार : तत्सम